UM už pomohol nespočetnému množstvu umelcov

  • UM už pomohol nespočetnému množstvu umelcov

28. 5. 2024 12:00

UMNO je aj cesta ako nekúpiť „mačku vo vreci“

V Centre nezávislého vizuálneho umenia UM na Hornej ulici v Banskej Bystrici zanechalo svoj umelecký rukopis už nespočetne veľa umelcov. Okrem sôch, malieb či iných umeleckých výtvorov sa podpísali aj pod projekt Z rozprávky do rozprávky v Nemeckej či návrhy rozprávok pre horehronský región. Juraj Schikor, zakladateľ tejto neziskovej organizácie, odhalil viac o tom, ako toto centrum vzniklo, ako dokáže pomôcť rozbiehajúcim sa aj úspešným umelcom a ako z umeleckej tvorby vyťažiť aj finančné maximum.

 

Už 7 rokov sa aktívne živíte umením. Ako ste sa dostali k umeniu? Bola voľba umeleckého smeru vaším prirodzeným rozhodnutím?

Sám som si vybral. Po skončení strednej umeleckej školy s kováčskym zameraním som pokračoval v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Vy ste v roku 2016 založili v Banskej Bystrici platformu UM, n. o. - organizáciu zameranú na tvorbu a prezentáciu vizuálneho umenia. Ako vznikol názov UM?

UM je názov, ktorý vznikol v roku 2016 v spolupráci s mojou bývalou priateľkou a 2 dievčatami. Mali sme túžbu, podobne ako mnohí iní umelci, prezentovať svoje umenie aj iným ľuďom. UM je zároveň aj skratka pre umenie, ktorú si zvyčajne píšu do poznámok počas štúdia študenti na Akadémií umení.

 

Čo je cieľom tejto neziskovky a čo vás viedlo k tomu, aby ste vybudovali platformu pre začínajúcich umelcov? Máte dojem, že na Slovensku je potrebné naštartovať kreatívny priemysel?

Dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť UM bol ten, že veľa umelcov z Banskej Bystrice odchádzalo, lebo nemali uplatnenie aj napriek tomu, že to boli potenciálni nádejní umelci. Na to, aby sme mohli získavať granty a rôzne iné druhy finančnej podpory, museli sme našej umeleckej komunite vytvoriť „právnu formu“. Pod záštitou Centra nezávislého vizuálneho umenia sme už mohli získavať peniaze z VÚC-ky, z mesta či prostredníctvom grantov alebo Fondu na podporu umenia. V galérii Rozkvet teraz môžeme bez obmedzení prezentovať naše umenie v rámci 7 ateliérov: ateliéry pre 3D médiá, postprodukciu, presahy grafiky (linorit), maľbu, keramiku (modelovanie z hliny), fotografiu (tvorba fotografií), kresbu a ilustrácie. Každý ateliér má vlastný workshop, na ktorý sa môžu prihlásiť akýkoľvek ľudia – tak začiatočníci ako aj pokročilí.

 

Ako dlho workshopy trvajú?

„Víkendovú školu“ realizujeme cez víkend a tzv. „rýchle workshopy“ trvajú 2 hodiny počas pracovného týždňa. Organizujeme aj prípravné polročné kurzy na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.

 

Pravdepodobne ste mali nejakú predstavu o tom ako to bude celé fungovať a kto bude ďalším členom vášho tímu. Ako ste si vyberali ľudí na spoluprácu?

Vyberali sme si ľudí, ktorí sa chceli aj naďalej venovať svojej umeleckej tvorbe. Každý člen nášho umeleckého tímu v UM-e už svojím spôsobom zanechal svoj umelecký rukopis v rôznej podobe – či už vo forme vyrobenej sochy, nástenných malieb, alebo v rámci filmovej či seriálovej tvorby.

 

V rámci UM-na ste si museli prejsť vecami, za ktoré by sa nehanbil ani vrcholový manažér z konglomerátu. Ako v praxi funguje získavanie finančných prostriedkov na podporu umenia?

UM n.o. podáva buď žiadosti na Fond na podporu umenia alebo je tu aj iná možnosť. Tí, ktorí u nás vystavujú, dostávajú autorské honoráre v hodnote 200,-€ ako formu podpory pre začínajúcich umelcov.

 

Čo robíte pre to, aby vaše aktivity v rámci UM n.o. oslovili širokú verejnosť? Ako s verejnosťou komunikujete?

Komunikujeme prostredníctvom našej web stránky, youtube kanálu, hudobných kanálov, podcastov, televízie JOJ, Markíza, RTVS či prostredníctvom flash-artov. Aktivity propagujeme aj prostredníctvom platformy spropaguj.to a jej aplikácie twipo, kde každý má možnosť sledovať náš harmonogram a tam sa dozvie všetko o plánovaných podujatiach, výstavách a worshopoch.. Našu tvorbu prezentujeme napríklad aj na Bratislavskom hrade, počas Vianočných trhov či na európskych veľtrhoch.

 

Dokážu si začínajúci umelci vďaka UMNO zarobiť svojou tvorbou?

Ak sú šikovní, tak si dokážu zarobiť.

 

Čo môže na trhu s umením ponúknuť umelec v rámci svojej tvorby?

Maľby, sochy, analógové, technologické druhy umenia, vizuálne umenie v celom formáte, teda figúry, motívy prírody, pútače či plagáty. Tí najlepší produkujú materiály použiteľné pre účely filmovej a seriálovej tvorby. Príkladom je napríklad vizuálny obsah, ktorý sme tvorili do filmov DUNA 2 či do Haloo. Jednalo sa o zahraničnú zákazku v Prahe aj v Budapešti.

 

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí si chcú zadovážiť nejaký umelecký predmet a nechcú kúpiť „mačku vo vreci“? Kde by mali hľadať umelecké výtvory, ktoré sú naozaj umením?

Určite radšej kupovať umelecké predmety v galérií – tam vám povedia dostatok informácií nielen o vystavovanom umeleckom predmete, ale aj o samotnom autorovi a jeho tvorbe. V UM-ne rozlišujeme 2 skupiny umelcov: tí, ktorí zarábajú galerijnou tvorbou (majú predaj v galériách cez rôzne aukcie) a tí, ktorí nie sú ešte v povedomí (prostredníctvom umeleckých zákaziek).

 

Ak má niekto v pláne kúpiť si kus umenia od začínajúceho umelca, ako by mal postupovať?

Naša platforma je určená aj pre tých, ktorí majú vážny záujem kúpiť si diela mladých umelcov. Ak si chcete kúpiť diela kvalitných, perspektívnych umelcov určite príďte pozrieť ku nám do galérie Rozkvet na Hornej 36 v Banskej Bystrici. Umelci vystavujúci u nás musia prejsť odbornou komisiu skladajúcou sa z teoretikov umenia, ktorá vyberá len tých najlepších. To je zárukou toho, že vaše investície do mladého umenia porastú "na cene".  Naše aktuálne výstavy a vernisáže nájde na webe spropaguj.to a v mobilnej aplikácii twipo.

Martina Grechová