UM vám pomôže zhmotniť váš „um“

  • UM vám pomôže zhmotniť váš „um“

22. 5. 2024 12:00

 

UM vám pomôže zhmotniť váš „um“ do príjmu z umeleckej tvorby

UM, n.o. je organizácia, ktorá pomáha umeleckým kreatívcom s prezentáciou vizuálneho umenia. Svoju činnosť zahájila v roku 2016 v Banskej Bystrici. Odvtedy si našla mnoho umeleckých priaznivcov, ktorí vďaka nej našli svojim umeleckým kúskom nielen domov, ale začali zo svojej umeleckej tvorby aj profitovať.

 

Výstavy umelcov zároveň aj hodnotia

Poslaním UM-u je vytvoriť zázemie na realizáciu projektov mladých autorov a autoriek. Centrum nezávislého vizuálneho umenia pripravuje počas celého roka harmonogram výstav pre začínajúcich aj skúsených umelcov. Výstavy sú aj takpovediac hodnotiteľom súčasnej tvorby autorov pôsobiacich v médiu maľby, fotografie, grafiky, sochy, priestorových a nových médií či iných druhov umenia.

 

„Víkendová škola“ či prípravné kurzy pre budúcich študentov

UM organizuje aj odborné workshopy, sympóziá, prednášky a iné podujatia pre širokú aj odbornú verejnosť. Okrem toho je aj miestom pre budúcich študentov stredných a vysokých umeleckých škôl. Využiť môžu ponuku prípravných kurzov, ktoré vedú profesionálni lektori pôsobiaci v oblasti vizuálneho umenia. 

 

Byť členom UM-u sa oplatí

Ak ste umelcom a pojem kreatívny priemysel je vám blízky, určite túžite po tom, aby ste mohli svoju predstavu zhmotniť do reálnej podoby. V UM-e prostredníctvom Fondu na podporu umenia stačí požiadať o finančné prostriedky pre realizáciu vášho umeleckého projektu. Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky vo forme dotácie alebo štipendia na základe písomnej žiadosti v presne stanovenom časovom období. Termíny sú stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí. Všetci členovia UM-u poznajú obsahové zamerania všetkých programov a podprogramov. Podobne aj kritériá hodnotenia. Ak nemáte radi byrokraciu a radšej sa venujete svojej umeleckej tvorbe, nechajte všetky náležitosti žiadosti na podporu umenia na UMNO. Ten vám s realizáciou finančnej podpory rád pomôže. Alebo sa obráťte priamo na Juraja Schikora – ten je v získavaní dotácií z Fondu na podporu umenia macher.

Martina Grechová